ภาษาไทย  |  English  

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสอบแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชประเภทที่ 2

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม

ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

**ขยายเวลารับสมัคร สอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2 ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครและใบสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

  ประกาศการเปิดรับสมัครสอบแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรฯ ประเภทที่ 2

  ใบสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

⇒การส่งเอกสารใบสมัครสอบ

ใบสมัครสอบของแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรฯ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่:

คณะอนุกรรมการฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์ ทองแก้ว)
โทรสาร 02-716-5720

โปรแกรม LOGBOOK เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

คู่มือ Logbook_Laparo

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook V.2(ลิงค์สำรอง)

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช