ภาษาไทย  |  English  

ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมในพิธีรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ เกียรติบัตรสมาชิกใหม่

ใบตอบรับเข้าร่วมในพิธีรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ เกียรติบัตรสมาชิกใหม่
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ ห้องนภาลัย เอ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

1. ใบตอบรับเข้าร่วมในพิธีรับวุฒิบัตรฯ ของแพทย์ประจำบ้าน

2. ใบตอบรับเข้าร่วมในพิธีรับวุฒิบัตรฯ ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

3. ใบสมัครเป็นสมาชิก