ภาษาไทย  |  English  

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมเจริญพันธุ์(ไทย) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) และ
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี
(แห่งประเทศไทย)

ติดต่อสอบถามข้อมูล และสมัครลงทะเบียนได้ที่…
นส.ณัฐนันท์ ปานทอง หรือ นส.จิตตรัตน์ เดชดี
สาขาอนามัยการเจริญพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-201-2167, 02-201-1412 (ในเวลาราชการ)
มือถือ 097-012-0704
โทรสาร 02-201-2579
Email: rhst_rh@hotmail.co.th