ภาษาไทย  |  English  

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ส่งผลงานเข้าชิงรางวัล

RTCOG Innovation Award 2018

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง15 กันยายน 2561

 

คุณสมบัติทั่วไปของผลงาน ดังนี้
→ มีความรู้เกี่ยวข้องกับสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา หรือสุขภาพสตรี
→ ผู้ส่งเป็นเจ้าของผลงาน หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในผลงาน
→ ต้องไม่เป็นการคัดลอก หรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่น

 

สอบถามรายละเอียด และส่งผลงานได้ที่
Line ID: @nkb6221h
E-mail: dr.prasit_v@hotmail.com,
dr.thirawut@gmail.com

ประกาศผลรางวัล และนำเสนอผลงาน

ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

ของราชวิทยาลัยฯ