ภาษาไทย  |  English  

ขอเชิญสมาชิกร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิตทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องด้วย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิตทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

ในการนี้ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลฯ ส่งชื่อได้ที่ ศ.นพ.โกวิท คำพิทักษ์ E-mail: kovit@kku.ac.th  หรือ นพ.ธีรวุฒิ ขันประกอบ โทร. 088-3394554 หรือ E-mail: dr.thirawut@gmail.com

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

รายละเอียดกรุณาดูได้ที่นี่

รายละเอียด บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิตทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปิดโหมดสีเทา