ภาษาไทย  |  English  

ความรู้เรื่องการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม สำหรับผู้รับบริการ

ความรู้เรื่องการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรม สำหรับผู้รับบริการ

 

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวนด์ (Ultrasound) เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องมือส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเกินกว่าระดับที่หูของคนเราจะได้ยินผ่านไปยังอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการตรวจ แล้วรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาสร้างเป็นภาพเกิดขึ้น ในทางสูติกรรมมุ่งเน้นการตรวจทารกในครรภ์ สายสะดือ รกและน้ำคร่ำ ปัจจุบันมีการใช้อัลตราซาวนด์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการตรวจที่สะดวก ทราบผลได้เร็ว ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อผู้รับบริการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมหนังสือยินยอม/เจตนาเข้ารับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงใน

download file : articlesfile_682947