คุณธรรมสำหรับคุณหมอ

คุณธรรมสำหรับคุณหมอ

 

“ขอให้คุณหมอเป็นคนดี และมีน้ำใจต่อทุกคน”

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ผู้เรียบเรียง

Download ไฟล์เอกสารที่ : moralbook_for_doctor

 

 

ปิดโหมดสีเทา