ภาษาไทย  |  English  

การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ (แพทย์ใช้ทุน)

ยินดีต้อนรับ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาทุกท่าน

วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560

ตารางการปฐมนิเทศ ท่านสามารถ Download ได้ที่นี่ ตารางปฐมนิเทศ 60 update

กรุณา สมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของเวปไซต์ราชวิทยาลัยฯ http://www.rtcog.or.th/home/add-on/usermgmt/register.php

เพื่อจะได้สามารถ Download CPG และเอกสารต่างๆสำหรับสมาชิก