ภาษาไทย  |  English  

บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19” (EP.1)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19” (EP.2)