ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2563

– ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด
–  ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3
(ใบสมัครสอบประเภทที่ 3 แนบอยู่ในประกาศฯ)
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด
– หนังสือแจ้งกำหนดการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด
หนังสือขยายเวลาการส่งวีดิทัศน์ฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประเภทที่ 3
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด
หมายเหตุ  เนื่องด้วยมีสถานการณ์ covid-19 จึงขอ เลื่อน การเปิดรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2 ในปีนี้ออกไปก่อน รอดูสถานการณ์อีกครั้ง

=> การส่งเอกสารใบสมัครสอบ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ : สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
=> หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์  ทองแก้ว)

โปรแกรม Logbook ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการสอบ 2563
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook
หมายเหตุ  ใน logbook หากมีเพิ่มเติมในส่วนไหน ให้ใส่ในช่อง remark