ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี..!!

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลและตัวแทนจาสถาบัน รับรางวัลจาก…
ท่านประธานราชวิทยาลัยฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ก่อนการประชุม Interhospital Conference เวลา 16.00 น.
ณ ห้อง Sapphire เขาใหญ่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ประกาศผลรางวัล ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกับทางคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อยอด/ต่อเนื่อง 
..... ส่วนท่านใดที่ไม่ได้รับรางวัลอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะ ทางอนุกรรมการฯ 
จะหากิจกรรมดีๆ แบบนี้มาให้ร่วมสนุกกันอีกเรื่อยๆ สามารถติดตามได้ในเพจ CME 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมค่ะ

**ท่านที่ได้รับรางวัลและตัวแทนสถาบัน
กรุณาติดต่อ ที่เบอร์ 02-7165721-22 (วนาพร) เพื่อยืนยันการรับรางวัลค่ะ