ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา

          การประชุมวิชาการครบ 50 ปีแพทยสภา เพื่อแสดงผลงาน การทำงานร่วมกันกับเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานต่อไปของแพทยสภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แพทย์และประชาชนในด้านการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายวิชาการกับแพทยสภา กระตุ้นให้แพทย์ทำเวชปฏิบัติที่ทันสมัยและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง แสดงสิ่งที่แพทยสภาคาดหวังจะทำและประสบความสำเร็จในอีก 10 ปีข้างหน้า แสดงความก้าวหน้าด้านวิชาการของเครือข่ายต่าง ๆ ของแพทยสภา แสดงความสำคัญและผลงานที่โดดเด่นของแพทยสภา ในวาระครบรอบ 50 ปี จึงขอเชิญชวนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                   โดยแพทยสภาจะจัดการประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภาขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ที่ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ http://www.50yearstmc.com