ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุม Reproductive Medicine Training Course 2019

Reproductive Medicine Training Course 2019
โดย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ อาคารอุปปการเวชชกิจ ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก