ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำ 2560 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2560

OB&GYN
UPDATE&PRACTICAL 2017
Next Gen Women’s Health
ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BR_OB&GYN 2017_13.4x21_Rev1