ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

โรคไข้หวัดใหญ่

เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทุกประเทศในโลก เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มักมีอาการไข้สูงและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คนกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มักมีอาการรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กเล็ก อายุ 6 เดือน-อายุไม่เกิน 3 ปี ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ผู้สูงอายุ และคนอ้วน

การรักษา

ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการยาต้านไว้รัสไข้หวัดใหญ่แนะนำให้ใช้ในคนกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรง

Download: เอกสารเพิ่มเติม

คลิปวีดีโอ

คู่มือ คำถาม-คำตอบ

โปสเตอร์

แผ่นพับ

แผ่นภาพพลิก

หนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน