ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 32

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครั้งที่ 32 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560

ระหว่าง วันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 ณ เขาใหญ่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม : แบบตอบรับนิทรรศการทางการแพทย์ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32