ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

เนื่องด้วย

ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กำหนดจัดอบรม 3 โครงการ ดังนี้

 

1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “The Master class: Coaching and mentoring”
2. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “Basic non-technical skills for healthcare providers” รุ่นที่ 1
3. โคงการการบรรยาย Pearls in Medical Education เรื่อง “Digital Learning : Enhancing technologies to education in disruptive era”

 

      จึงขอประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวได้ตามลิงค์ที่แนบให้ตามหัวข้อโครงการ

รายละเอียดต่าง ๆ คลิก