ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์แพทยสภา สร้าง PIN Code ส่วนตัว

       ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้สมาชิกแพทยสภาที่เข้าถึงระบบออนไลน์สามารถเข้าสู่การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ ของแพทยสภา ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
       ในการนี้แพทยสภา จึงได้จัดทำโครงการนำร่องให้สมาชิกแพทย์ทั่วประเทศ เข้าถึงระบบข้อมูลของตนเองได้ โดยผ่านช่องทาง Online ทั้งนี้สมาชิกเริ่มต้นต้องลงทะเบียนเพื่อสร้าง Pin Code เฉพาะตน ในครั้งแรกเพื่อรักษาความปลอดภัยของตนเอง ก่อนใช้บริการธุรกรรมของแพทยสภาได้ตลอดไป อาทิ
  1. เพื่อตรวจสอบอัพเดทข้อมูลตนเองและใช้บริการธุรกรรมอื่นๆ ของแพทยสภา
  2. เพื่อรองรับการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาและกรรมการราชวิทยาลัยฯ ระบบ Online
  3. เพื่อรองรับระบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine)
  4. เพื่อเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME) ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
      ทั้งนี้สมาชิกสามารถดำเนินการเองได้ที่ เว็บไซต์แพทยสภา หากมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา โทร. 02-590-1887 หรือ 02-590-1880-1, 02-590-1884, 02-590-1886, 02-590-1888, 02-590-1894