ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2562

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2562

โดย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

THEME: OBG 62

ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562

ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารต่างๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง ⇓

จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ข้อมูลโรงแรม

ตารางการประชุม