ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองโรงแรม Holiday Inn Express ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองโรงแรม Holiday Inn Express

ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

ห้องเดี่ยว / ห้องคู่      ราคา 1,800 บาท (รวมอาหารเช้า)

สำรองห้องพัก          คุณทิพภา ปัญจชัย

E-mail : tippa.panjachai@ihg.com

โทรศัพท์   099-440-9944

 

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2562

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2562

โดย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

THEME: OBG 62

ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562

ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารต่างๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง ⇓

จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ข้อมูลโรงแรม

ตารางการประชุม