ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2561

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

จัดงานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2561

Theme: Check before Chat in OB-GYN 2018

ในระหว่างวันพุธ ที่25 – ศุกร์ ที่27 เมษายน 2561
ณ โรงแรม Golden Tulip พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มลงทะเบียนและห้องพัก

แบบตอบรับนิทรรศการทางการแพทย์ ประชุมวิชาการกลางปี 2561

จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด