ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35

งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2563
ในรูปแบบ Hybrid conference
ทั้งแบบ Virtual และ Online conference

Registration งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35

ข้อมูลโรงแรม

โรงแรม อมารี เรสสิเดนส์ กรุงเทพ

ห้องพัก Junior Suite 2,200 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 1 ท่าน
                                                2,450 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
ห้องพัก One Bedroom Suite    2,500 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 1 ท่าน
                                                2,750 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
สำรองห้องพัก             คุณวรวรรณ วุฒิยานนท์
                             มือถือ : 097-057-6699
                              โทรศัพท์ : 02-308-5900
                  อีเมล์ : worawan.w@amari.com หรือ reservations.residencesbangkok@amari.com

โรงแรมเอวัน

ห้องเดี่ยว/คู่        990 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)
สำรองห้องพัก  คุณจันทร์สุดา สุวัทฒิต
มือถือ : 081-571-9667 หรือ 092-415-4228
โทรศัพท์ : 02-718-1030-43

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

ห้องเดี่ยว/ห้องคู่  1,800 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)
สำรองห้องพัก คุณสุขุมาพร แสนโพธิ์
มือถือ : 081-131-1065
โทรศัพท์ : 02-090-6300
มีรถรับ-ส่งโรงแรม-อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

*หมายเหตุ*  ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลง การสำรองห้องพัก กรุณาติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง

ปิดโหมดสีเทา