ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36
ในระหว่าง วันที่ 14 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ในรูปแบบ ONLINE (Virtual Conference)

🥳 มาลงทะเบียน การประชุมกันเถอะ !!

Download จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด

คลิกเพื่อขยายหรือดาวน์โหลด
คลิกเพื่อขยายหรือดาวน์โหลด

Registration Conference live Streaming : https://app-rtcog.com/register/home.php

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 RTCOG Annual Meeting 2021
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 “THEME: Era of The Next Normal”
👉วิทยากรชั้นนำ
👉บรรยายสด 4 วัน พร้อมถามตอบทุกการบรรยาย
👉มีห้องแสดงนิทรรศการ และข้อมูลที่น่าสนใจ
👉ของที่ระลึกและเอกสารประกอบการประชุม (จะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้)
👉รายละเอียดการประชุมจะแจ้งให้ทราบ ทาง E-mail address ตามที่ได้ลงทะเบียน
แล้วพบกันนะคะ🤝