ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 32

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครั้งที่ 32 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560

ระหว่าง วันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 ณ เขาใหญ่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม : แบบตอบรับนิทรรศการทางการแพทย์ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560

Event: การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560
Date: วันพุธที่ 26 – วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
Venue: ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Website:
File: Download

ใบจองบูธนิทรรศการทางการแพทย์ การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560

Event: ใบจองบูธนิทรรศการทางการแพทย์ การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560
Date: วันพุธที่ 26 – วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
Venue: ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Website:
File: download