ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

การประชุมวิชาการกลางปี 2564

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
จัดการประชุมวิชาการกลางปี
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี (ศูนย์ประชุม PEACH)
ในรูปแบบ Hybrid (ทั้งแบบ Onsite และ Virtual Conference)

ลิงค์ ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
ลิงค์ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติต้นสังกัด
ลิงค์ ตารางประชุมวิชาการ

Booking (Individual)
Click Link >> Royal Cliff Hotels Group
Khun Pensiri Wongkaweewattanakul
Email: Reservations@royalcliff.com
Tel: 038250421 ต่อ 2820

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวราตรี นันตา(มิ้น)
โทรศัพท์ 02-716-5721
มือถือ 090-669-5722
Email congressrtcog@hotmail.com
ติดตามข่าวสารความคืบหน้าทางเวปไซต์ราชวิทยาลัยฯ นะคะ