ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการ “ก้าวสู่รอบที่สี่(จุดศูนย์) สูตินรีวชิระ”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
“ก้าวสู่รอบที่สี่(จุดศูนย์)สูตินรีวชิระ”
และ Hands-on Workshop on Hysteroscopy

วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 และ 1 สิงหาคม 2560

ณ ตึกสูติกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

📝📝 คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มลงทะเบียน

📝📝 คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎ 081-359-5341, 02-244-3405, 02-244-3666
💌 OGvajira4.0@gmail.com
📱 application line id: @ilq1185r