ภาษาไทย  |  English  

“พยาบาล”

“พยาบาล” ศรัทธาวิชาชีพ VS กลไกการบริหารราชการ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ผมได้เขียนบทความHHC หลายตอนชื่นชมเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ทำงานประสานแพทย์อย่างใกล้ชิและเปรียบเสมือนมือขวาของแพทย์นั่นก็คือ “พยาบาล”

ในช่วงนี้ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจที่ทางรัฐบาลตัดตำแหน่งพยาบาลที่ขอไป ทำให้พยาบาลจำนวนมากถอดใจ อาจรวมตัวกันแสดงพลังลาออกพร้อมกันเป็นจำนวนหมื่น แม้ผมจะมีความเห็นใจอย่างมากแต่ก็อยากเตือนสติทุกคนว่าวิชาชีพของเรานั้นใช่ว่าใครๆจะเป็นได้ ต้องเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน มีความศรัทธาในวิชาชีพที่ตั้งใจเรียนเพื่อช่วยดูแลรักษาคนไข้ที่กำลังระทมทุกข์จากความเจ็บป่วย การลาออกเช่นนั้นคงจะส่งผลกระทบต่อคนไข้เป็นจำนวนมาก ผมเชื่อว่าพวกเราคงไม่ทำ  ระยะหลังที่เดินสายบรรยายสร้างคนดี ผมพบว่าศรัทธาในวิชาชีพของพยาบาลลดลงไปมากเนื่องจากทุนนิยมวัตถุนิยม มีส่วนต่ออิทธิพลการทำงานของพวกเรามาก แม้แต่ความศรัทธาในตัวแพทย์ก็ลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน

ผมดีใจที่เห็นข้อเขียนของแพทย์หลายท่านแสดงความเห็นใจพยาบาล ผมขอให้แพทย์ทุกคนให้เกียรติพยาบาลมากขึ้น และยอมรับความจริงว่าแม้แพทย์เป็นผู้สั่งการรักษาหรือทำผ่าตัดแต่พยาบาลเป็นผู้ดูแลรักษาต่ออย่างใกล้ชิด เมื่อพบอาการเปลี่ยนแปลงจะรีบรายงานแพทย์เพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้คนไข้ปลอดภัยอย่างแท้จริง

ผมเคยตั้งข้อสังเกตว่า แพทย์ไม่ต่ำกว่า๒๐%มีภรรยาเป็นพยาบาล แต่แทบจะไม่เคยพบเลยว่ามีลูกของแพทย์เรียนพยาบาล งานหนักคงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่สนับสนุน ผมยังจำได้ว่าช่วงที่คุณพ่อป่วยผมมีบทบาทในการดูแลท่านน้อยมาก ผิดกับน้องสาวที่เป็นพยาบาลได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดทำให้ท่านมีความสุข

ช่วงเวลานี้ผู้บริหารระดับสูงของสธ.จะต้องชี้แจงให้ครม.เห็นความจำเป็นในตำแหน่งบรรจุของพยาบาลและที่วำคัญยิ่งกว่าคือการอธิบายให้พยาบาลในระบบสธ.ทั่วประเทศเข้าใจและแผนการดำเนินงานแก้ไขต่อไป

ผมเพียงหวังว่าพยาบาลทุกคนจะยังคงมีศรัทธาในวิชาชีพพยาบาลที่สูงส่งตลอดไปครับ