ภาษาไทย  |  English  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน)
ตำแหน่งอาจารย์ Associate Instrutor : AI
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ไฟล์แนบ)