ภาษาไทย  |  English  

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
กับผู้บริหาร และสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ในโอกาสที่ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2563
โดยท่านประธานราชวิทยาลัยฯ ได้เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว