ภาษาไทย  |  English  

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอมอดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
International Menopause Society (IMS)
President’s Award 2020