ภาษาไทย  |  English  

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด

ด้วยความปรารถนาดีจาก
โครงการลดการผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็น

https://drive.google.com/file/d/1cdd6gVyo14jTueK55CRBddc478y3ZR1e/view?usp=sharing

https://www.facebook.com/487355638005182/videos/1100280303500678/