ภาษาไทย  |  English  

“เจรจาอย่างไรให้ปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้อง”

๒๖เมย.๖๒

ณ รร.มารวย กทม.

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ

ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ รุ่นนี้มีแพทย์ถึง๑ใน๔ เข้าร่วมอบรมด้วย

การไกล่เกลี่ยนั้นต้องใช้หลักการปรองดองตามหลักการที่ในหลวงร.๙ทรงสอนไว้ว่า

”ถ้าจะเอาชนะก็ต้องมีแพ้ แต่ถ้าปรองดองมีแต่ชนะไม่มีแพ้”

อย่างไรก็ตามควรถือหลักการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งเป็นดีที่สุด จึงได้บรรยายในหัวข้อ

“ทำงานอย่างไร ไม่มีใครอยากฟ้อง”

เชื่อว่าทั้งแพทย์ พยาบาลและจนท.สธ.จะนำความรู้ที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับจนท.รพ. คนไข้และญาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามจะทำให้การทำงานของทุกคนในรพ.มีความผ่อนคลายและมีความสุข จะส่งผลให้ลดความขัดแย้งจากการรักษาพยาบาลได้ในที่สุด