ภาษาไทย  |  English  

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองโรงแรม Holiday Inn Express ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองโรงแรม Holiday Inn Express

ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

ห้องเดี่ยว / ห้องคู่      ราคา 1,800 บาท (รวมอาหารเช้า)

สำรองห้องพัก          คุณทิพภา ปัญจชัย

E-mail : tippa.panjachai@ihg.com

โทรศัพท์   099-440-9944