ภาษาไทย  |  English  

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน วันแพทย์

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันแพทย์”
ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD)