ภาษาไทย  |  English  

7th Chiang Mai Conference on OB&GYN CCOG 2021 : The Guideline

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 7
ในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เวปไซต์ หรือ FACEBOOK