ภาษาไทย  |  English  

AOFOG 2019 MANILA

AOFOG 2019 MANILA

The 26th Asia and Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology Congress

Strengthening the road to women’s health…Reading new heights

On 10th – 14th November, 2019

 

**ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย**

เสนอมอบทุนมูลค่า 1,000 USD จำนวน 2 ทุน เพื่อสนับสนุนสมาชิกฯ
เพื่อให้ไปร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบ Oral Presentation ในการประชุม AOFOG 2019
ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ท่านที่สนใจเชิญสอบถาม และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ ทาง Line นี้ หรือที่สำนักงานราชวิทยาลัยฯ