ภาษาไทย  |  English  

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/VAZ89U

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ใบสมัครฝึกอบรมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ประจำปีการฝึกอบรม 2562 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยสูตินรีแพท… อ่านต่อ

ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมในพิธีรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ เกียรติบัตรสมาชิกใหม่

ใบตอบรับเข้าร่วมในพิธีรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ เกียรติบัตรสมาชิกใหม่ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องนภาลัย เอ … อ่านต่อ

การขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตร (แผน ข) ปีการฝึกอบรม 2562

แจ้งแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตร (แผน ข) ซึ่งจะเริ่มปฎิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม 2562  กรอกคำขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทา… อ่านต่อ

Pre-congress Workshop เรื่อง “Promise and Potentials of Digital Technology in Healthcare”

Pre-congress Workshop เรื่อง “Promise and Potentials of Digital Technology in Healthcare”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม Pre-congress workshop เรื่อง “Promise and Potentials of Digital Technology in Healthcare” จัดโดยคณะอนุกรรมการการศึกษาต… อ่านต่อ

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

ขออภัยครับ ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวข้อนี้ อนุญาตเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Sorry, but you do not have permission to view this content.
Please login to the system.

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเชิงปฎิบัติ เรื่อง “Teaching doctor-patient communication”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “Teaching doctor-patient communication” ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้… อ่านต่อ

คำแนะนำในการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซม ในตัวอ่อนก่อนการย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก

ขออภัยครับ ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวข้อนี้ อนุญาตเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Sorry, but you do not have permission to view this content.
Please login to the system.