ภาษาไทย  |  English  
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564

Download File วารสารสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2564

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน วันแพทย์
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน วันแพทย์

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน วันแพทย์

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันแพทย์”ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เวลา 15.00 – 17.00 น.ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย … อ่านต่อ

MIS. Trangender 1st Meeting Minimally Invasive Surgery, Sex, Trangender
MIS. Trangender 1st Meeting Minimally Invasive Surgery, Sex, Trangender

MIS. Trangender 1st Meeting Minimally Invasive Surgery, Sex, Trangender

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564สถานที่ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องTeaching non-technical skills with facilitation Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ … อ่านต่อ

ประกาศแจ้งผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกาศแจ้งผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศแจ้งผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศแจ้งผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยวาระวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คลิกเพื่อขยาย

การรับสมัครสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science) ประจำปี พ.ศ. 2564
การรับสมัครสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science) ประจำปี พ.ศ. 2564

การรับสมัครสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Basic Science) ประจำปี พ.ศ. 2564

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

Download File วารสารสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2564

FIGO 2021 World Congress of Gynecology and Obstetrics
FIGO 2021 World Congress of Gynecology and Obstetrics

FIGO 2021 World Congress of Gynecology and Obstetrics

ขอเชิญสมาชิก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมFIGO 2021 World Congress of Gynecology and Obstetricsซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ Virt… อ่านต่อ

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  ประจำปีการฝึกอบรม 2565  – ประกาศรับสมัครแพทย์เพื… อ่านต่อ