ภาษาไทย  |  English  
ประกาศ ยกเลิกประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ ยกเลิกประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ ยกเลิกประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๔

ยกเลิกการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : … อ่านต่อ

WHO recommendation on Uterine balloon tamponade for the treatment of postpartum haemorrhage
WHO recommendation on Uterine balloon tamponade for the treatment of postpartum haemorrhage

WHO recommendation on Uterine balloon tamponade for the treatment of postpartum haemorrhage

Click for Download

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1

สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 26/2563 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิ… อ่านต่อ

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2

แพทย์ผู้ได้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2 กรอกใบสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองในระบ… อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัยของ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

Download File

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2564

– ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด –  ประกาศรับสมัครสอบเ… อ่านต่อ

บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”
บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”

บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19” วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ การแลกเปลี่ยนเรี… อ่านต่อ