RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ #26
RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ #26

RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ #26

RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ 26📍เรื่อง Polycystic ovary syndrome 🙋‍♀️ วิทยากรโดย อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภา… อ่านต่อ

RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ #25
RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ #25

RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ #25

RTCOG CME e-Learning ครั้งที่ 25📍เรื่อง Social Egg Freezing: Next New Normal? 🙋‍♀️ วิทยากรโดย พญ.วีณา ครุฑสว… อ่านต่อ

เปิดรับแพทย์ประจำบ้าน หลังรอบ 2 เป็นกรณีพิเศษ ปีการฝึกอบรม 2563

CPG PPH (ร่าง)แนวทางเวชปฎิบัติของราชวิทยาลัยฯ เรื่องการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด

Click สำหรับให้เข้าไปทำประชาพิจารณ์

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2563

– ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด–  ประกาศรับสมั… อ่านต่อ

แถลงการณ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงการติดเชื้อโควิด 2019 ในจังหวัดบุรีรัมย์

CPG : Management of Covid-19 Infection in Pregnancy
CPG : Management of Covid-19 Infection in Pregnancy

CPG : Management of Covid-19 Infection in Pregnancy

แนวทางเวชปฎิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 RTCOG Clinical Practice Guideline Man… อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Essential skills for clinical teachers
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Essential skills for clinical teachers

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Essential skills for clinical teachers

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก