ภาษาไทย  |  English  

คำแนะนำในการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซม ในตัวอ่อนก่อนการย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก

ขออภัยครับ ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวข้อนี้ อนุญาตเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Sorry, but you do not have permission to view this content.
Please login to the system.

ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่7

          สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ได้กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร    ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 โดยม… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเชิงปฎิบัติ เรื่อง “Advanced Skills for Clinical Teachers” รุ่นที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “Advanced Skills for Clinical Teachers” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-1… อ่านต่อ

ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย

  format abstract ประกวด

ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของแพทย์

          ตามที่ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการกำหนดมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อจัดทำมาตรฐานในการตรวจและเขียนใน… อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง Practical View in OB & GYN Ultrasound 4.0

แผ่นพับ ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่ไม่สามารถติดได้

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย รวบรวมรายชื่อ ที่ไม่สามารถติดต่อได้ รบกวนท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันมายังอีเมล์ pr… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

ประชาสัมพันธ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทุกประเทศในโลก เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มักมีอาการไข้ส… อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ ๑๔

ขออภัยครับ ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวข้อนี้ อนุญาตเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Sorry, but you do not have permission to view this content.
Please login to the system.