ภาษาไทย  |  English  

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1

สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 26/2563 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิ… อ่านต่อ

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2

แพทย์ผู้ได้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2 กรอกใบสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองในระบ… อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัยของ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

Download File

การประชุมวิชาการกลางปี 2564
การประชุมวิชาการกลางปี 2564

การประชุมวิชาการกลางปี 2564

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการกลางปีระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2564ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี (ศูนย์ประ… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2564

– ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด –  ประกาศรับสมัครสอบเ… อ่านต่อ

บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”
บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”

บันทึกวิดีโอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19” วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์ การแลกเปลี่ยนเรี… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปีการสอบ 2564

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสามารถดาวน์โหล… อ่านต่อ

A Virtual Dialogue for the ICFP Community on Universal Health Converage & COVID-19 on 2-3th Feb, 2021 (ICFP)
A Virtual Dialogue for the ICFP Community on Universal Health Converage & COVID-19 on 2-3th Feb, 2021 (ICFP)

A Virtual Dialogue for the ICFP Community on Universal Health Converage & COVID-19 on 2-3th Feb, 2021 (ICFP)

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

Download File วารสารสูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2563

จุดยืนของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (รวสนท.) เรื่องการทำแท้ง