การถอนแนวทางเวชปฎิบัติ (CPG) ออกจากเวปไซต์ราชวิทยาลัยสูติฯ

การถอนแนวทางเวชปฎิบัติ (CPG)ออกจากเวปไซต์ราชวิทยาลัยสูติฯ

การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3เข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation

งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35
งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35

งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35

งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2563ในรูปแบบ Hybrid conferenceทั้งแบบ Virtu… อ่านต่อ

Evolution of Standard of Care in Managing ID/IDA in O&G Conditions
Evolution of Standard of Care in Managing ID/IDA in O&G Conditions

Evolution of Standard of Care in Managing ID/IDA in O&G Conditions

On 📅 Thursday, July 23, 2020 ⏰ 12.00 – 13.00 (Thailand Time)WithExclusive Moderator :Prof. Unnop Jaisamrarn MD, MHS, Secreta… อ่านต่อ

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

เปิดรับแพทย์ประจำบ้าน หลังรอบ 2 เป็นกรณีพิเศษ ปีการฝึกอบรม 2563

CPG PPH (ร่าง)แนวทางเวชปฎิบัติของราชวิทยาลัยฯ เรื่องการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด

Click สำหรับให้เข้าไปทำประชาพิจารณ์