ภาษาไทย  |  English  

ประชุมของสถาบันต่างๆ

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมเจริญพันธุ์(ไทย) ครั้งที่ 24 ประจำปี  พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมเจริญพันธุ์(ไทย) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและส… อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) ” National Forum on Birth Defects and Disabilities” ครั้งที่ 10

รายละเอียด ลงทะเบียน Online

ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “Advance skills for clinical teachers”

รายละเอียดการลงทะเบียน กำหนดการอบรม โปสเตอร์ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2019 14th TOPF and TOSS Annual Meeting & The 1st FFN Thailand Conference Collaborat… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Women’s Health NOW and NEXT

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2562 OB&GYN Update &a… อ่านต่อ

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/VAZ89U