ภาษาไทย  |  English  

ประชุมของสถาบันต่างๆ

AOFOG An invitation for WebCME on “Adolescence to Menopause: Clinical Dilemmas”

Which is organised by the Sexual & Reproductive Health (SRH)This will be held on the 5th of March 2022At 13.45-16.15 (JST,GMT+9)More informat… อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพMaster of Science in Health Scienc… อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers

สนใจรายละเอียด สามารถคลิ๊กลิงค์ด้านล่างAssessment workshop for clinical teachers

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Basic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Basic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Basic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education

สนใจรายละเอียด สามารถคลิ๊กลิงค์ด้านล่างBasic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องTeaching non-technical skills with facilitation Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ … อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and management System; VIMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่… อ่านต่อ

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : … อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์แพทยสภา สร้าง PIN Code ส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์แพทยสภา สร้าง PIN Code ส่วนตัว

ประชาสัมพันธ์แพทยสภา สร้าง PIN Code ส่วนตัว

       ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้สมาชิกแพทยสภาที่เข้าถึงระบบออนไลน์สามารถเข้าสู่การใช้บริการทางอิเล็กท… อ่านต่อ

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/VAZ89U