ภาษาไทย  |  English  

ประชุมของสถาบันต่างๆ

ประชาสัมพันธ์การประชุม Reproductive Medicine Training Course 2019

ประชาสัมพันธ์การประชุม Reproductive Medicine Training Course 2019

Reproductive Medicine Training Course 2019 โดย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.… อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมเจริญพันธุ์(ไทย) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2562

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและส… อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) ” National Forum on Birth Defects and Disabilities” ครั้งที่ 10

รายละเอียด ลงทะเบียน Online

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/VAZ89U