ภาษาไทย  |  English  

ประชุมของสถาบันต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องTeaching non-technical skills with facilitation Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ … อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and management System; VIMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่… อ่านต่อ

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : … อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์แพทยสภา สร้าง PIN Code ส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์แพทยสภา สร้าง PIN Code ส่วนตัว

ประชาสัมพันธ์แพทยสภา สร้าง PIN Code ส่วนตัว

       ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้สมาชิกแพทยสภาที่เข้าถึงระบบออนไลน์สามารถเข้าสู่การใช้บริการทางอิเล็กท… อ่านต่อ

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/VAZ89U