ภาษาไทย  |  English  

ประชุมของสถาบันต่างๆ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CCOG 2020 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CCOG 2020 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 6th Chiang Mai Conference on OB&amp… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

เนื่องด้วย ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดอบรม 3 โครงการ ดังนี้   1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “The Master class:… อ่านต่อ

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) ” National Forum on Birth Defects and Disabilities” ครั้งที่ 10

รายละเอียด ลงทะเบียน Online

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/VAZ89U