ภาษาไทย  |  English  

สำหรับสมาชิก

กำหนดการสอบ OSCE ประจำปีการสอบ 2563

กำหนดการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563… อ่านต่อ

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ฐานข้อมูลงานวิจัยที่คณะ อฝส. ยอมรับสำหรับผลงานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์เพื่อใช้ในการสอบ ดังนี้ Thai Journal of obstetrics and Gynaecology Journal of Med… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1 รวสนท. 620924-ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน-๒๕๖๓ ประกาศกำหนดประเภทสาขา 2563

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑)

มคว.1_อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช มคว.1_อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มคว.1_อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มคว.1_อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีแ… อ่านต่อ

Position Statement for Cesarean Section

ขออภัยครับ ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวข้อนี้ อนุญาตเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบ

Sorry, but you do not have permission to view this content.
Please login to the system.

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

 สูตินรีแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 4  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย