ภาษาไทย  |  English  

อฝส.

กำหนดการสอบ OSCE ประจำปีการสอบ 2563

กำหนดการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563… อ่านต่อ

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

กำหนดการส่งผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ฐานข้อมูลงานวิจัยที่คณะ อฝส. ยอมรับสำหรับผลงานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์เพื่อใช้ในการสอบ ดังนี้ Thai Journal of obstetrics and Gynaecology Journal of Med… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก. ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563 รอบ 1 รวสนท. 620924-ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน-๒๕๖๓ ประกาศกำหนดประเภทสาขา 2563