ภาษาไทย  |  English  

CPG

แนวทางเวชปฎิบัติ (CPG) ออกจากเวปไซต์ราชวิทยาลัยสูติฯ

แนวทางเวชปฎิบัติ (CPG)ที่ถูกยกเลิกจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย CPG ฉบับที่ 1 รหัสเดิม รหัสใหม่ วันที่อนุมัติ เรื่อง OB002 OB52-002 4 ธ… อ่านต่อ

OB 017 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 011) การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด

OB 017 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 011) การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum Fetal Monitoring) แนวทางเวชปฏิบัติ  การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะค… อ่านต่อ

OB 016 การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Antepartum Fetal surveillance)

OB 016 การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Antepartum Fetal surveillance) แนวทางเวชปฏิบัติ  การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Antepartum Fetal surveillance) … อ่านต่อ

OB 014 การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด

OB 014 การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด(The Management of Preterm Labour and Preterm Premature Rupture of Membranes) แนวทา… อ่านต่อ

OB 013 การตั้งครรภ์ภายหลังการทำหมันสตรี

OB 013 การตั้งครรภ์ภายหลังการทำหมันสตรี แนวทางเวชปฏิบัติ  การตั้งครรภ์ภายหลังการทำหมันสตรี จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558 ว… อ่านต่อ

OB 018 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 009) การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclampsia and Eclampsia)

OB 018 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 009) การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclampsia and Eclampsia) แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (… อ่านต่อ

OB 019 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 012) การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (Management of Atonic Postpartum Hemorrhage)

OB 019 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 012) การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (Management of Atonic Postpartum Hemorrhage) แนวทางเวชป… อ่านต่อ

GY 007 การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์

GY 007 การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ (The Approach to Abnormal Uterine Bleeding in Adolescence and… อ่านต่อ

GY 008 การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง (Chronic Pelvic Pain: How to Approach)

GY 008 การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง (Chronic Pelvic Pain: How to Approach)   แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดท้องน้… อ่านต่อ