ภาษาไทย  |  English  

CPG

GY 009 การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา

GY 009 การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา จัดทำโดย คณะอนุกรรมการโครงการส่… อ่านต่อ

IC 009 การขูดมดลูกแบบแยกส่วน

IC 009 การขูดมดลูกแบบแยกส่วน   เอกสารความรู้สำหรับผู้รับบริการ  การขูดมดลูกแบบแยกส่วน จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ วันที่อนุมัติต้น… อ่านต่อ

GY 010 การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

GY 010 การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ (Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results) แนวทางเวชปฏิบัติ… อ่านต่อ

GY 011 การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea: Diagnosis and Treatment)

GY 011 การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea: Diagnosis and Treatment)   แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระ… อ่านต่อ

GY 012 ข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย

GY 012 ข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ข้อเสนอแนะ แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม… อ่านต่อ

GY 013 การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกในภาวะมีบุตรยาก (Management of Uterine Leiomyoma in Infertility)

GY 013 การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกในภาวะมีบุตรยาก (Management of Uterine Leiomyoma in Infertility) แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาเนื้องอกก… อ่านต่อ

GY 014 การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS (Management of Women with CIN and AIS)

GY 014 การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS (Management of Women with CIN and AIS)   แนวทางเวชปฏิบัติ  การดูแลรักษาสต… อ่านต่อ

IC 008 การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ

IC 008 การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เอกสารความรู้สำหรับผู้รับบริการ การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ จัดทำโดย คณะอนุกรร… อ่านต่อ

OB 001 การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (Prenatal Screening and Diagnosis of Thalassemia)

OB 001 การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (Prenatal Screening and Diagnosis of Thalassemia) แนวทางเวชปฏิบัติ การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อน… อ่านต่อ

OB 002 การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดทางช่องคลอด (Management of Labor and Vaginal Delivery)

OB 002 การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดทางช่องคลอด (Management of Labor and Vaginal Delivery)   แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดท… อ่านต่อ