ภาษาไทย  |  English  

Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2019)

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562

“Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2019)”

ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก