ภาษาไทย  |  English  

Elimination of Cervical Cancer

เชิญชวนเข้าร่วม Webinar
ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564
หัวข้อ “Elimination of Cervical Cancer”
จัดโดย AOFOG Oncology Committee
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า Click

*โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ Keynote Speaker จาก WHO ร่วมกับ Prominent Speakers จาก AOFOG*