การติดตั้งอีเมล์ผ่านทาง MS-Outlook

การติดตั้งอีเมล์ผ่านทาง MS-Outlook

 

1. เปิดโปรแกรม “Microsoft Outlook” เลือกรายการ “Tools” | “E-mail Account” จากนั้นคลิกเลือกที่ “Add a new e-mail account” ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม “Next”


2. เลือกประเภทของเซิร์ฟเวอร์เป็น “POP3” จากนั้นกดปุ่ม “Next” ดังรูป

3. พิมพ์ข้อมูลลงในช่องที่กำหนดให้ เช่น “Your Name” “E-mail Address” ” User Name” ” Password”

– Incoming mail server (POP3)  :  mail.rtcog.or.th

– Outgoing mail server (SMTP) : mail.rtcog.or.th

4. จากนั้นให้คลิกที่ “More Setting” เพื่อคลิกเครื่องหมายถูกที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication จากนั้น กดปุ่ม ok และกด next >>

5. การตั้งค่าในแท็ป Advanced

SMTP ใช้ port 25
POP3 ใช้ port 110
Leave a copy of messages on server : ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออก

6. กดปุ่ม “Finish” เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

ปิดโหมดสีเทา