ภาษาไทย  |  English  

Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561

Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 14.45 – 16.30 น.

ณ  ห้องจตุรทิศ  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

นำเสนอโดย แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์

  Protocol interhospital ม.เชียงใหม่

  Protocol interhospital ม.สงขลา