ภาษาไทย  |  English  

Maternal and Fetal Medicine Conference ครั้งที่ 17

Maternal and Fetal Medicine Conference

ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2560
นำเสนอรายงานผู้ป่วยโดย
แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560

เวลา 16.00 - 17.45 น.

ณ ห้อง Turquoise เขาใหญ่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์