ภาษาไทย  |  English  

OB 001 การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (Prenatal Screening and Diagnosis of Thalassemia)

OB 001 การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย
(Prenatal Screening and Diagnosis of Thalassemia)

แนวทางเวชปฏิบัติ การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (Prenatal Screening and Diagnosis of Thalassemia)
จัดทำโดย คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก พ.ศ. 2550-2552
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2552
ประกาศใช้โดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Download File: CPG_OB001