ภาษาไทย  |  English  

Pre-congress Workshop เรื่อง “Promise and Potentials of Digital Technology in Healthcare”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม Pre-congress workshop

เรื่อง “Promise and Potentials of Digital Technology in Healthcare”
จัดโดยคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อยอด/ต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องดุสิต 14 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

⇒ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท Resident & Fellow เข้าฟังฟรี!!!

ส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วม workshop ได้ที่ E-mail: congressrtcog@hotmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร 02-716-5725