ภาษาไทย  |  English  

Pre-congress workshop เรื่อง “Rebranding” ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้สูตินรีแพทย์ไทยพร้อมไป Thailand 4.0

ขอเชิญชวนสูตินรีแพทย์เข้าร่วมประชุม Pre-congress workshop

เรื่อง “Rebranding” ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้สูตินรีแพทย์ไทยพร้อมไป Thailand 4.0

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ เขาใหญ่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา

ค่าลงทะเบียน 800 บาท

“เรามาร่วม Rebranding ภาพลักษณ์ของสูตินรีแพทย์ไทยไปพร้อมๆ กัน ค่ะ” แล้วพบกันที่ เขาใหญ่นะคะ……😁😁😁

กำหนดการประชุม

กำหนดการจัด Precongress workshop 17 Oct 2017.docx