ภาษาไทย  |  English  

การฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับคนตั้งครรภ์

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: Questionsการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับคนตั้งครรภ์
mommyy asked 9 เดือน ago

หากได้รับวัคซีน astrazeneca เข็มแรกไปแล้ว และตรวจพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ก่อนวันนัดหมายฉีดวันซีน astrazeneca เข็มที่ 2 เพียงไม่กี่วัน (อายุครรภ์เมื่อถึงวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ประมาณ 4 Week) กรณีควรปฏิบัติอย่างไรคะ สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ตามปกติหรือไม่ หากไม่ได้จะต้องทำอย่างไรต่อคะ

หมายเหตุ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 6 ก.ค.64
วันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 28 ก.ย.64 ค่ะ