กินยาคุมกำเนิด วันแรกของรอบเดือน

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: คำถามทั่วไปกินยาคุมกำเนิด วันแรกของรอบเดือน
Thanadol Duanggamol asked 1 เดือน ago

กินยาคุมกำเนิด วันแรกของรอบเดือน ประจำเดือนจะหมดตามรอบเดือนหรือหมดวันแรกที่ทายหรอครับ