ภาษาไทย  |  English  

กินยาคุมแล้วท้องเสีย

Pirat asked 11 เดือน ago

กินยาคุมYAZตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือน ถึงเม็ดที่ 6 แล้วท้องเสียหลังจากกินยาคุม1ชม.1ครั้ง 2ชม.อีก1ครั้ง กินยาตอน21.00 จากนั้นมีเพศสัมพันธ์ตอนตี5ของวันรุ่งขึ้น(วันที่7ของรอบเดือน) แบบปล่อยใน จะมีความเสี่ยงตั้งครรภ์ไหม?
ในวันถัดไป(วันที่7ของรอบเดือน)ท้องเสียอย่างหนักช่วง15.00-23.00 ซึ่งเสียในช่วงกินยาคุมเม็ดที่7ด้วย จากนั้นท้องก็หายเสีย สงสัยว่าต้องรอกินยาคุมใหม่ให้ครบ7วันใหม่ไหมครับ ถึงไม่จำเป็นต้องใช่ถุงยางร่วมด้วย?

1 Answers

ยาเม็ดคุมกำเนิด มีโอกาสผิดพลาดได้ทีป่ระมาณ 3% ครับ
แนะนำว่าควรตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์ดูเป็นระยะๆครับ
ถึงแม้ว่าจะกินยาคุมกำเนิด ก็แนะนำว่าควรใส่ถุงยางอนามัยร่วมด้วย เพื่อช่วยเพิ่มเปอร์เซนต์ป้องกันการตั้งครรภ์ครับ