ภาษาไทย  |  English  

คลอดลูกฉีดยาคุมตอนตรวจหลังคลอด1เข็มแบบ3เดือนแต่ลืมวันนัดฉีดเข็มต่อไปกำหนดฉีด28ต.ค63ว่าจะไปฉีดใหม่ถึงตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาแต่มีอะไรกับแฟนผ่านมา3วันไม่ป้องกันมีโอกาสท้องไหมค่ะ

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: คำถามทั่วไปคลอดลูกฉีดยาคุมตอนตรวจหลังคลอด1เข็มแบบ3เดือนแต่ลืมวันนัดฉีดเข็มต่อไปกำหนดฉีด28ต.ค63ว่าจะไปฉีดใหม่ถึงตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาแต่มีอะไรกับแฟนผ่านมา3วันไม่ป้องกันมีโอกาสท้องไหมค่ะ
1 Answers
นพ.ธีรวุฒิ ขันประกอบ ทีมงาน answered 2 เดือน ago

มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ครับ เพราะการฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน ไม่ควรเลื่อนเกินกว่า 10-14 วันนับจากวันนัดฉีด แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน และทำการฉีดยาคุมกำเนิดพร้อมกันไปพร้อมกันครับ