ภาษาไทย  |  English  

สอบถามเรื่องฉีดวัคซีน

ถามตอบปัญหาสุขภาพสอบถามเรื่องฉีดวัคซีน
aniwat asked 12 เดือน ago

สอบถามเรื่องการฉีดวัคซีน
ในเมื่อเราฉีดเข็มแรก(ซิโนฟาร์ม)วันที่11/7 แต่ก่อนจะฉีดเข็ม2 วันที่1/8 ตรวจว่าตั้งครรภ์ จึงยกเลิกเข็ม2ไป จนกว่าอายุครรรภ์เลย12สัปดาห์ไปแล้ว สามารถฉีด ยี่ห้อไหนครับ หรือต้องเริ่มต้นเข็มแรกใหม่

1 Answers

สามารถฉีดต่อเข็มที่สอง หลังจากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ได้ครับ ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่
ส่วนเรื่องยี่ห้อที่ฉีด แนะนำให้ฉีดยี่ห้อเดิมครับ